Thống kê | RSS | Liên hệ

I. Ban giám đốc:
1.Giám đốc: Đ/c Nguyễn Văn Lập
2. Phó giám đốc: Đ/c Bùi Thị Thanh Mai
3. Phó giám đốc: Đ/c Nguyễn Phùng Dương
II. Trưởng, Phó các Khoa, Phòng chức năng:
1. Khoa Văn hoá nghệ thuật:
+ Đ/c Bùi Thị Thu Thuỷ - Trưởng khoa
2. Khoa Thể dục thể thao:
+ Đ/c Đặng Phi Hùng - Trưởng ­khoa
3. Khoa Hướng nghiệp và Dịch vụ:
+ Đ/c Lưu Thị Hà -  Trưởng khoa
+ Đ/c Trịnh Văn Minh - Phó khoa
4. Phòng Hành chính tổ chức:
+ Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu - Trưởng phòng
+ Đ/c Nguyễn Thị Hòa - Phó phòng     
III. Tổ chức đoàn thể:
1. Bí thư Chi Bộ: Đ/c Nguyễn Văn Lập
2. Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu
3. Bí thư Chi Đoàn: Đ/c Đỗ Phương Linh
 
Dịch vụ thanh niên
-----------------------------------
Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved;
Bản quyền thuộc về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng
Địa chỉ: Số 45 - Lạch Tray - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng