Thống kê | RSS | Liên hệ

I. Ban giám đốc:
1.Giám đốc: Đ/c Nguyễn Văn Lập
2. Phó giám đốc: Đ/c Phạm Đức Mạnh
3. Phó giám đốc: Đ/c Bùi Thị Thanh Mai
II. Trưởng, Phó các Khoa, Phòng chức năng:
1. Khoa Văn hoá nghệ thuật:
+ Đ/c Bùi Thị Thu Thuỷ - Phó khoa
2. Khoa Thể dục thể thao:
+ Đ/c Đặng Phi Hùng – Trưởng ­khoa
+ Đ/c Lê Thị Lan Hương - Phó khoa
3. Khoa Hướng nghiệp và Dịch vụ:
+ Đ/c Nguyễn Phùng Dương –  Trưởng khoa
+ Đ/c Lưu Thị Hà - Phó khoa
4. Phòng Hành chính tổ chức:
+ Đ/c Ngô Duy Cường – Trưởng phòng
+ Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu – Phó phòng     
III. Tổ chức đoàn thể:
1. Bí thư Chi Bộ: Đ/c Nguyễn Văn Lập
2. Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Ngô Duy Cường
3. Bí thư Chi Đoàn: Đ/c Nguyễn Phùng Dương
 
Dịch vụ thanh niên
-----------------------------------
Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved;
Bản quyền thuộc về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng
Địa chỉ: Số 45 - Lạch Tray - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng