Thống kê | RSS | Liên hệ

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 18 đến ngày 24.05.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 18 đến ngày 24.05.2015

Đăng lúc: 18-05-2015 09:45:23 PM | Đã xem: 2560 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 11 đến ngày 17.05.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 11 đến ngày 17.05.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 11 đến ngày 17.05.2015

Đăng lúc: 11-05-2015 04:10:55 AM | Đã xem: 2391 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 04 đến ngày 10.05.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 04 đến ngày 10.05.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 04 đến ngày 10.05.2015

Đăng lúc: 04-05-2015 04:37:43 AM | Đã xem: 2333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 13 đến ngày 19.04.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 13 đến ngày 19.04.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 13 đến ngày 19.04.2015

Đăng lúc: 14-04-2015 04:24:28 AM | Đã xem: 2433 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 06 đến ngày 12.04.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 06 đến ngày 12.04.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 06 đến ngày 12.04.2015

Đăng lúc: 06-04-2015 11:57:38 PM | Đã xem: 2318 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 30.03 đến ngày 05.04.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 30.03 đến ngày 05.04.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 30.03 đến ngày 05.04.2015

Đăng lúc: 30-03-2015 11:24:07 PM | Đã xem: 2011 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 23 đến ngày 29.03.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 23 đến ngày 29.03.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 23 đến ngày 29.03.2015

Đăng lúc: 23-03-2015 09:41:06 PM | Đã xem: 2349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 16 đến ngày 22.03.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 16 đến ngày 22.03.2015

ần Cung Thanh niên từ ngày 16 đến ngày 22.03.2015

Đăng lúc: 18-03-2015 12:25:36 AM | Đã xem: 2337 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sự kiện tuần , Lịch hoạt động
Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 09 đến ngày 15.03.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 09 đến ngày 15.03.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 09 đến ngày 15.03.2015

Đăng lúc: 10-03-2015 03:32:27 AM | Đã xem: 1949 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 02 đến ngày 08.3.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 02 đến ngày 08.3.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 02 đến ngày 08.3.2015

Đăng lúc: 02-03-2015 03:15:05 AM | Đã xem: 1970 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 09 đến ngày 15.02.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 09 đến ngày 15.02.2015

Đăng lúc: 09-02-2015 09:55:05 PM | Đã xem: 1373 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 08.02.2015

Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 08.02.2015

Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 08.02.2015

Đăng lúc: 02-02-2015 09:22:32 PM | Đã xem: 1935 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sự kiện , Sự kiện tuần , Lịch hoạt động
Lịch công tác tuần từ ngày 26.01 đến 01.02.2015

Lịch công tác tuần từ ngày 26.01 đến 01.02.2015

Lịch công tác tuần Cung VHTT Thanh niên từ ngày 26.01 đến 01.02.2015

Đăng lúc: 26-01-2015 09:02:32 PM | Đã xem: 1537 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sự kiện tuần , Lịch hoạt động
Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 19 đến ngày 25.01.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 19 đến ngày 25.01.2015

Lịch tuần Cung Thanh niên từ ngày 19 đến ngày 25.01.2015

Đăng lúc: 19-01-2015 09:25:42 PM | Đã xem: 1591 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sự kiện , Sự kiện tuần , Lịch hoạt động
Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 18.01.2015

Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 18.01.2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 12/01 đến ngày 18/01/2015

Đăng lúc: 13-01-2015 03:51:08 AM | Đã xem: 1099 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 11/01/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 11/01/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 11/01/2015

Đăng lúc: 06-01-2015 11:15:22 PM | Đã xem: 1026 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch công tác tuần từ ngày 01 đến 07/7/2013

Lịch công tác tuần từ ngày 01 đến 07/7/2013

Lịch công tác tuần từ ngày 01 đến 07/7/2013

Đăng lúc: 02-07-2013 12:25:27 AM | Đã xem: 1208 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch trực Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 của CBCNV Cung VHTT Thanh niên

Lịch trực Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 của CBCNV Cung VHTT Thanh niên

Lịch trực Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 của CBCNV Cung VHTT Thanh niên

Đăng lúc: 06-02-2013 08:19:33 PM | Đã xem: 1358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 của các lớp, CLB sinh hoạt tại Cung VHTT Thanh niên

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 của các lớp, CLB sinh hoạt tại Cung VHTT Thanh niên

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ của các lớp, CLB sinh hoạt tại Cung VHTT Thanh niên

Đăng lúc: 06-02-2013 08:00:04 PM | Đã xem: 1215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
Lịch tuần từ 28/01 đến 03/01/2013

Lịch tuần từ 28/01 đến 03/01/2013

Lịch công tác Tuần từ ngày 28/01 đến 03/01/2013

Đăng lúc: 29-01-2013 04:16:15 AM | Đã xem: 1129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch hoạt động
 
Dịch vụ thanh niên
-----------------------------------
Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved;
Bản quyền thuộc về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng
Địa chỉ: Số 45 - Lạch Tray - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng