Thống kê | RSS | Liên hệ

Thanh niên phải có hoài bão lớn, có kiến thức và kỹ năng tốt

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/12/2012 20:58 - Người đăng bài viết: luuha
Thanh niên phải có hoài bão lớn, có kiến thức và kỹ năng tốt

Thanh niên phải có hoài bão lớn, có kiến thức và kỹ năng tốt

“Tôi mong thanh niên ngày nay tiếp tục phát huy cao độ truyền thống của các thế hệ trước đây, luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước; đó cũng là cách thiết thực nhất để đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta”.
Thưa các đồng chí, thưa các bạn đoàn viên thanh niên thân mến!
 
 
Trong 2 giờ qua, tôi và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí Bộ trưởng đã trao đổi nhiều ý kiến thân tình với các bạn - những đại biểu ưu tú của thanh niên Việt Nam chúng ta. Có lẽ còn rất nhiều điều chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong các dịp khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta đã đề cập được những vấn đề mà các bạn thanh niên quan tâm nhất, cũng là các vấn đề quan trọng của đất nước.
 
 
Qua theo dõi tình hình chung của đất nước, của thanh niên và qua Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần này, cũng như qua câu hỏi và phát biểu của các bạn, tôi thật sự tự hào và thật sự vui mừng nhận thấy thanh niên ta ngày nay có nhận thức tốt, có kiến thức, có bản lĩnh và nhiều suy nghĩ sâu sắc về các vấn đề của đất nước, của dân tộc, của quốc tế và thời đại. Những vấn đề các bạn đưa ra không chỉ là những nguyện vọng mong muốn chính đáng, những điều băn khoăn, trăn trở, mà còn là những ý tưởng, những gợi mở rất đáng quan tâm để chúng tôi cân nhắc trong quá trình lãnh đạo, điều hành kinh tế - xã hội của đất nước.
 
 
Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của các bạn thanh niên, của thế hệ trẻ chúng ta.
 
 
Trước khi kết thúc buổi đối thoại hôm nay, thay mặt Chính phủ tôi xin trao đổi thêm với các bạn một số ý kiến sau đây.
 
 
Trước hết, nói về niềm tin và lý tưởng của thanh niên. Chúng ta khẳng định rằng, đại bộ phận thanh niên chúng ta ngày nay có mục tiêu, lý tưởng đúng đắn và có niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc ta, dân tộc ta và tin tưởng vào sự lãnh đạo quản lý của Đảng, Nhà nước ta. Mục tiêu lý tưởng phấn đấu của Đoàn, của thanh niên cũng chính là mục đích, lý tưởng của Đảng và của toàn dân tộc ta - vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là mục tiêu lý tưởng đúng đắn, hiện thực. Thanh niên ta, thế hệ trẻ chúng ta, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang chung sức chung lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện. Đảng, Nhà nước và cả dân tộc ta luôn tin cậy ở thanh niên và thanh niên chúng ta luôn gắn bó với Đảng, Nhà nước và dân tộc ta. Mối quan hệ gắn bó mật thiết máu thịt này đã trở thành truyền thống tốt đẹp và đã được thử thách qua thời gian, năm tháng, qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử.
 
 
Đảng ta đã trực tiếp và thông qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh liên tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng đối với thanh niên, đối với thế hệ trẻ; Chính phủ, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân luôn phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên trong công tác chăm lo lợi ích chính đáng, chăm lo giáo dục đào tạo thanh niên, tiếp tục bồi dưỡng, vun đắp lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng cho thế hệ trẻ cũng như chăm lo phát huy tốt vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị chúng ta phải làm tốt hơn nữa trọng trách này.
 
 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên và tuổi trẻ cả nước ta cần nỗ lực phấn đấu đưa khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần này vào cuộc sống, đó là: Xây hoài bão lớn, rèn đức luyện tài, đoàn kết sáng tạo, xung kích đồng hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phải thực hiện thật tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tích cực, nghiêm túc tự giáo dục, tự rèn luyện mình với tinh thần “xây” cái hay, cái đẹp để có thói quen tốt, thói quen đẹp; “chống” thói hư, tật xấu, để cái hư, cái xấu mất dần đi để cùng cả dân tộc ta xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.
 
 
Thứ hai, về chăm lo việc học tập, phát huy sáng tạo và chăm sóc, phát huy tài năng trẻ. Chúng ta khẳng định rằng, trong thời đại ngày nay và đối với nước ta, khoa học công nghệ là chìa khóa để hội nhập và phát triển nhanh, bền vững. Chúng ta quyết tâm thực hiện công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong quá trình đó, vai trò, vị trí và đóng góp của thanh niên rất to lớn, rất quyết định.
 
 
 
a
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
 
Đảng và Nhà nước ta luôn xác định và nhất quán thực hiện chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hoá hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách để chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và khuyến khích các hoạt động sáng tạo, có chính sách hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, trọng dụng “hiền tài” cho sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững đất nước.
 
 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh thiếu niên Việt Nam cần nhận thức rõ chủ trương đặc biệt quan trọng này trong tiến trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lực lượng thanh niên phải luôn là mũi nhọn xung kích tiến quân vào khoa học, công nghệ. Thanh niên cần phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học một cách chuyên cần, chú trọng đổi mới phương pháp, tận dụng thành tựu của những người đi trước và tích cực tham gia phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, tuổi trẻ sáng tạo do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, và Đoàn cũng phải là chỗ dựa thực sự cho các hoạt động sáng tạo, là “vườn ươm” các mầm non sáng tạo.
 
 
Thứ ba, về nghề nghiệp, việc làm của thanh niên. Nước ta có nguồn nhân lực dồi dào, lao động trẻ năng động, sáng tạo nhưng chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, một bộ phận không nhỏ thiếu việc làm và việc làm không ổn định, thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Tôi đề nghị Trung ương Đoàn chủ động sâu sát với thanh niên tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những khó khăn trở ngại của thanh niên, những bất cập trong của cơ chế chính sách, phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội... kiến nghị các giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên, trong đó chú trọng tạo nhiều việc làm ở nông thôn để thanh niên vượt khó, làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra với trình độ tư duy, trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao.
 
 
Đảng, Nhà nước ta khẳng định thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, tạo cho mọi người bình đẳng về cơ hội được học tập, đào tạo nghề, tạo việc làm, đặc biệt là tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên chúng ta nỗ lực tìm kiếm và có được việc làm thích hợp. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên cần tham gia tích cực thông qua hệ thống dạy nghề và dịch vụ việc làm cho thanh niên, chú trọng khâu tuyên truyền, hướng nghiệp, vận động thanh niên đến với những ngành nghề phù hợp với bản thân, với điều kiện địa phương và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong từng lĩnh vực của nền kinh tế đất nước.
 
 
Đối với mỗi thanh niên chúng ta, tôi mong muốn các bạn tham gia với trách nhiệm cao nhất trong việc học tập văn hóa, học nghề và nỗ lực lập nghiệp cho chính bản thân mình để mỗi thanh niên phải thực sự giỏi ít nhất một nghề hoặc một lĩnh vực, đó cũng là trực tiếp tham gia phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia ở tất cả các cấp độ (sản phẩm, ngành, quốc gia), phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời thông qua đó mà cải thiện cuộc sống của bản thân mình, gia đình mình ngày càng tốt đẹp hơn.
 
 
Thứ tư, về đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh niên. Đây đang là vấn đề thời sự, là nhu cầu chính đáng của thế hệ trẻ chúng ta. Cần được quan tâm cả về định hướng nội dung, loại hình, địa điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên.
 
 
 
a
Toàn cảnh phiên đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X.  Nguồn TPO
 
Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí cho xã hội nói chung và thanh niên nói riêng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; đang chỉ đạo triển khai nghiên cứu, bố trí ngân sách để tiếp tục xây dựng các Trung tâm huấn luyện kỹ năng, Trung tâm dã ngoại, các Nhà thiếu nhi, Nhà văn hóa dành cho thanh thiếu niên.
 
 
Đoàn Thanh niên và các tổ chức thanh niên cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của mình trong việc xã hội hóa xây dựng và tổ chức các thiết chế văn hóa, thể thao dành cho thanh thiếu niên; làm nòng cốt trong tổ chức các phong trào, các chương trình văn hóa văn nghệ… lành mạnh để phục vụ nhu cầu giải trí ngày càng cao của giới trẻ.
 
 
Thứ năm, về tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thanh niên. Qua 25 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được thành tự to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nước ta đã đạt mức tăng trưởng khá cao trong suốt cả thời kỳ (bình quân khoảng 7% năm); đã ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, đứng vào hàng các nước đang phát triển có thu nhập trung bình (GDP bình quân đầu người năm 2012 đạt khoảng 1.600USD). Nước ta cũng đã hoàn thành trước thời hạn hầu hết các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc đề ra cho năm 2015. Chúng ta ngày càng chủ động, tích cực hội nhập vào đời sống kinh tế xã hội của thế giới; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong thành tựu chung này có phần đóng góp to lớn của thanh niên Việt Nam chúng ta.
 
 
Quá trình theo dõi và nhiều lần làm việc với Đoàn Thanh niên và ngay trong buổi đối thoại hôm nay, tôi rất vui mừng thấy thanh niên chúng ta đã trình bày những ý kiến, nhận thức riêng của mình đầy tâm huyết về những nội dung, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Tổ quốc và tự xác định nguyện vọng và trách nhiệm tham gia, đóng góp trực tiếp vào quá trình này. Chúng phủ rất trân trọng trước những ý tưởng, hiến kế của các bạn thanh niên, trí thức trẻ, sinh viên. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đặt đúng vị trí vai trò của lực lượng thanh niên. Tôi mong thanh niên ngày nay tiếp tục phát huy cao độ truyền thống của các thế hệ trước đây, luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước; đó cũng là cách thiết thực nhất để đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.
 
 
Thứ sáu, về những yêu cầu đặt ra đối với thanh niên trong quá trình hội nhập và phát triển. Ngoài những điều cụ thể như đã nêu trên, tôi nghĩ rằng, yêu cầu quan trọng nhất là các bạn thanh niên chúng ta phải có hoài bão lớn, có kiến thức và kỹ năng tốt, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước, dù ở lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc gì hãy phấn đấu làm tốt nhất, với sáng kiến và nỗ lực cao nhất để phấn đấu trở thành những người cán bộ quản lý trẻ giỏi, công chức trẻ giỏi, nhà khoa học và nhà văn hóa trẻ giỏi, doanh nhân trẻ giỏi, chiến sỹ trẻ giỏi... tất cả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 
Thứ bảy, nhiệm vụ của đất nước ta trong năm 2013 cũng như những năm tới là rất nặng nề. Rất mong các bạn đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn Thanh niên cùng chia sẻ, cùng đồng hành với Chính phủ và chính quyền các cấp, xung kích đi đầu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện có kết quả tái cấu trúc nền kinh tế nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cải thiện tốt hơn đời sống mọi người dân; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, độc lập chủ quyền quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.
 
 
Về phần mình, Chính phủ luôn nhận rõ trọng trách trước đất nước, trước dân tộc và trước thế hệ trẻ, Chính phủ sẽ làm hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo để thế hệ trẻ chúng ta, thanh niên chúng ta được phát triển toàn diện hơn, được học tập đào tạo tốt hơn, vui chơi giải trí lành mạnh hơn, để có việc làm và thu nhập tốt hơn, để có môi trường sống ngày càng văn minh tiến bộ công bằng, để thế hệ trẻ chúng ta mãi mãi sống trong độc lập, tự do, bình yên, hạnh phúc.
 
 
Xin chúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp, chúc các bạn đoàn viên thanh niên sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.


Nguồn tin: Web.ĐTN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Dịch vụ thanh niên
-----------------------------------
Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved;
Bản quyền thuộc về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng
Địa chỉ: Số 45 - Lạch Tray - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng