Thống kê | RSS | Liên hệ

HƯỚNG DẪN Triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012- 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 04/12/2012 23:25 - Người đăng bài viết: luuha
HƯỚNG DẪN Triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012- 2017

HƯỚNG DẪN Triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012- 2017

Thực hiện Công văn số 1723/TWĐTN ngày 15/10/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017 với nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào của thế hệ trẻ về vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, nâng cao trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong việc đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.
2. Tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí vui tươi, sôi nổi trong đoàn viên thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân thành phố hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.
3. Các hoạt động tuyên truyền phải được triển khai đồng bộ, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, gắn với những hoạt động phong trào cụ thể, thiết thực.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
2.  Tuyên truyền về đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ thành phố dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.
* Nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền:
- Các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn.
- Đề cương tuyên truyền về Đại hội X.
- Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII.
- Tài liệu khác do các cấp bộ Đoàn xây dựng.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền trực quan
- Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên tuyền trực quan cho Đại hội Đoàn toàn quốc thông qua hệ thống cờ phướn, băng rôn… tại các điểm hoạt động, các trụ sở cơ quan làm việc và trên các tuyến phố, các tụ điểm trung tâm… đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trước 01 ngày diễn ra Đại hội X (có thông báo riêng).
+ Khẩu hiệu tuyên truyền tại cổng các cơ quan đơn vị: “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017”.
- Các Quận đoàn, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tuyên truyền biểu trưng, áp phích của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ  X tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố, tại các nhà chờ xe bus, nhà ga, bến xe…trên địa bàn thành phố; thời gian tuyên truyền bắt đầu từ ngày 01/12/2012.
(Biểu trưng, áp phích, Đại hội và mẫu tuyên truyền trực quan Thành đoàn sẽ có thông báo tới các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc)
2. Tuyên truyền trên báo chí và mạng internet
- Tăng cường công tác tuyên truyền báo chí về thành công Đại hội Đoàn thành phố, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, phát huy tối đa hệ thống phát thanh, nhất là tại các xã, phường, thị trấn và trong khu vực trường học tuyên truyền Đại hội X.
- Tăng cường các bản tin, chuyên san, xây dựng chuyên trang, chuyên mục đăng tải đề cương, tài liệu tuyên truyền Đại hội Đoàn; mở các chuyên mục trên website, trang tin điện tử của Đoàn. Đăng tải biểu trưng Đại hội X trên các website, forum, diễn đàn của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố; khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền biểu trưng Đại hội trên các trang website cá nhân…
3. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng thành công Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng cụm, khối, đơn vị.
- Tiếp tục tổ chức Diễn đàn “Khát vọng thanh niên” theo Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN ngày 22/8/2012 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức diễn đàn “Khát vọng thanh niên”.
- Tổ chức chương trình Dạ hội thanh niên, Cuộc thi “Âm nhạc và vũ đạo – BeU” chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X ngay sau khi bế mạc Đại hội (có kế hoạch cụ thể riêng).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành đoàn
- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, triển khai tới 100% các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Giao Ban Tuyên giáo Thành đoàn chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tiếp tục tham mưu các hoạt động tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; mở các chuyên mục tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X trên website của Đoàn thanh niên thành phố.
- Giao Văn phòng Thành đoàn phối hợp chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
- Giao Ban Thiếu nhi trường học phụ trách tham mưu, tổ chức cuộc thi “Âm nhạc và vũ đạo – BeU” cho khối trường Đại học – Cao đẳng.
- Giao Cung Văn hóa thể thao thanh niên: chủ động kinh phí, chủ trì, tham mưu phối hợp với các Ban, các đơn vị trực thuộc Thành đoàn tham mưu tổ chức Chương trình “Dạ hội thanh niên” chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
- Các Ban Thành đoàn và các đơn vị trực thuộc Thành đoàn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các khối thi đua được phân công phụ trách, chủ động đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X của các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc.
2. Quận, Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc
- Căn cứ hướng dẫn của Thành đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn.
- Tăng cường nắm bắt, tổng hợp thông tin hoạt động và tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Thành đoàn qua Ban Tuyên giáo Thành đoàn.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn của tuổi trẻ cả nước, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các quận, huyện Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành đoàn qua Ban Tuyên giáo Thành đoàn (ĐT: 0313.745.924; email: bantutuongvanhoa@gmail.com).
                                                                                     TM. BTV THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG
                                                                                                    PHÓ BÍ THƯ
                                                                                                     Bùi Thị Ngọc
                                                                                                         (Đã ký)
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Dịch vụ thanh niên
-----------------------------------
Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved;
Bản quyền thuộc về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng
Địa chỉ: Số 45 - Lạch Tray - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng