Thống kê | RSS | Liên hệ

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 thành công tốt đẹp thông qua 9 dự án luật và 2 nghị quyết

Đăng lúc: Thứ ba - 25/06/2013 04:30 - Người đăng bài viết: thanhvan
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 thành công tốt đẹp thông qua 9 dự án luật và 2 nghị quyết

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 thành công tốt đẹp thông qua 9 dự án luật và 2 nghị quyết

Chiều 21- 6, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 bế mạc.
     Trước khi họp phiên bế mạc, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân; Nghị quyết về kết quả giám sát “Việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

     So với chương trình đề ra, dự án Luật Đất đai sửa đổi chưa được thông qua tại kỳ họp này. Lý do, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một đạo luật quan trọng, tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của đất nước và mọi người dân. Một số nội dung của dự thảo Luật có liên quan đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Hiện nay, dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi thông qua Hiến pháp 1992 (sửa đổi) vào kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1- 7- 2014.

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ:  Sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao trước nhân dân, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 5.

     Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian cho ý kiến thảo luận về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Với trọng trách trước nhân dân và trước yêu cầu phát triển đất nước, các vị đại biểu Quốc hội đã đánh giá một cách khách quan, sâu sắc những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để khắc phục trong thời gian tới. Quốc hội hoan nghênh quyết tâm của Chính phủ, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và của toàn dân, trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới còn nhiều mặt chưa thuận, đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trong những tháng cuối năm tập trung triển khai thực hiện có kết quả Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế; tạo cho được chuyển biến tích cực về mọi mặt; từng bước tháo gỡ  vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy sản xuất-kinh doanh phát triển; bảo đảm kinh tế vĩ mô ổn định hơn, nợ xấu, hàng tồn kho giảm, tạo thêm nhiều việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...; phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, mở ra triển vọng thực hiện tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2016.

     Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và trân trọng cảm ơn đồng bào ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Tại kỳ họp này, bằng trí tuệ và tâm huyết của mình và trên cơ sở ý kiến của nhân dân, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao các nội dung của Dự thảo Hiến pháp, nhất là các vấn đề có tính nguyên tắc liên quan đến bản chất của Nhà nước và hệ thống chính trị nước ta, đến quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người và quyền gắn liền với nghĩa vụ của người dân. Quốc hội yêu cầu Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân đến ngày 30- 9- 2013 để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Quang cảnh Lễ bế mạc.
Quang cảnh Lễ bế mạc.

      Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 Luật, Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá 13, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ năm 2014; cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan có kế hoạch nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một cách nghiêm túc khi đề xuất ban hành luật, pháp lệnh; sớm triển khai việc thi hành và ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã được thông qua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để pháp luật sớm đi vào cuộc sống; Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tập trung làm tốt việc giám sát thi hành pháp luật theo luật định.

     Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ: Dự án Luật Đất đai là một dự án luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, sự ổn định, phát triển của đất nước và đời sống của mọi người dân. Dự án luật đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và được tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Tại kỳ họp này, trên cơ sở ý kiến đóng góp của nhân dân, thực tiễn thi hành Luật ở các địa phương, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước, Quốc hội đã dành thời gian thảo luận, xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng về mọi mặt dự án luật này, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dự thảo Hiến pháp và quyết định tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

     Đáng chú ý, tại kỳ họp này, lần đầu trong lịch sử hoạt động của mình, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được làm một cách dân chủ, công khai, minh bạch để công luận và đồng bào, cử tri cả nước theo dõi, giám sát. Với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của các vị được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đã phản ánh chân thực tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các hoạt động tư pháp của đất nước. Đây cũng là một kinh nghiệm tốt để các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ở trung ương và địa phương, HĐND các cấp cân nhắc, vận dụng khi triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu trong thời gian tới; bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của các cơ quan dân cử, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

     Như vậy, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, Quốc hội hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự của kỳ họp đề ra với việc xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và duy trì tăng trưởng hợp lý, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo.
Trước đó, sáng 21- 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về  dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Tác giả bài viết: Báo Hải Phòng
Từ khóa:

quốc hội

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Dịch vụ thanh niên
-----------------------------------
Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved;
Bản quyền thuộc về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng
Địa chỉ: Số 45 - Lạch Tray - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng