Thống kê | RSS | Liên hệ

Điều lệ Giải Khiêu vũ thể thao Cúp các Câu lạc bộ Hải Phòng mở rộng năm 2019

Đăng lúc: Thứ năm - 27/06/2019 21:44 - Người đăng bài viết: thanhvan
Điều lệ Giải Khiêu vũ thể thao Cúp các Câu lạc bộ Hải Phòng mở rộng năm 2019

Điều lệ Giải Khiêu vũ thể thao Cúp các Câu lạc bộ Hải Phòng mở rộng năm 2019

THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG
CUNG VHTT THANH NIÊN TP
 
 
 
Số:      /ĐL-CTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2019
 
ĐIỀU LỆ
Giải Khiêu vũ thể thao Cúp các Câu lạc bộ Hải Phòng mở rộng năm 2019
 
Căn cứ kế hoạch công tác năm 2019 của Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng;
Căn cứ Kế hoạch số      /KH- CTN ngày                 của Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng về việc Tổ chức Giải Khiêu vũ Thể thao Cúp các Câu lạc bộ Hải Phòng mở rộng năm 2019;
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng ban hành Điều lệ Giải Khiêu vũ Thể thao Cúp các Câu lạc bộ Hải Phòng mở rộng năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Hoạt động nhằm khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn khiêu vũ thể thao tại các địa phương trong cả nước.
- Tạo điều kiện cho các VĐV có cơ hội được thi đấu, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và nâng cao thành tích thi đấu.
- Tìm kiếm những cá nhân và cặp nhảy xuất sắc ở các lứa tuổi.
II. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 7 năm 2019.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
Số 45 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng.
3. Chương trình sơ bộ
 
Ngày Thời gian Chương trình
06/7/2019 9h00 - 18h00 Phát số đeo, vận động viên thử sàn
15h00 Họp trưởng đoàn
16h00 - 17h00 Họp trọng tài
07/7/2019 8h30 - 12h00 Thi đấu và trao giải
13h00 – 14h30 Thi đấu và trao giải
15h00 - 16h00 Khai mạc
16h00 - 22h00 Thi đấu và trao giải
* Giờ thi đấu thực tế có thể thay đổi so với chương trình dự kiến mà BTC không cần phải báo trước, do đó các VĐV phải có mặt tại khu vực tập trung chuẩn bị thi đấu trước 60 phút so với giờ thi đấu dự kiến ghi trong chương trình. Nếu sự kiện thi đấu đó diễn ra trong khoảng thời gian đã nói ở trên mà VĐV, cặp VĐV không có mặt, BTC hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
III. NỘI DUNG THI ĐẤU
1. Tính chất thi đấu: thi đấu xếp hạng vô địch các lứa tuổi.
2. Đối tượng tham gia:
- Tất cả các VĐV đang tham gia tập luyện tại các câu lạc bộ trên toàn quốc.
- Các câu lạc bộ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn đối với các thành viên của đơn vị mình trong quá trình tham dự giải.
3. Nội dung thi đấu:
 
TT HẠNG THI ĐẤU LATIN STANDARD
1 NHI ĐỒNG HẠNG B S,C,R,J W,T,SF,Q
2 HẠNG C C,R,J W,T,Q
3 HẠNG D C,R W,T
4 HẠNG E1 C W
5 HẠNG E2 R T
6 HẠNG E3 J Q
7 HẠNG E4 S F
8 HẠNG FB S,C,R,J W,T,SF,Q
9 HẠNG FC C,R,J W,T,Q
10 HẠNG FD C,R W,T
11 HẠNG FD1 C,J W,Q
12 HẠNG FD2 R,J W,F
13 HẠNG F1 C W
14 HẠNG F2 R T
15 HẠNG F3 J Q
16 HẠNG F4 S F
17 THIẾU NHI 1 HẠNG A S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
18 HẠNG B S,C,R,J W,T,SF,Q
19 HẠNG C C,R,J W,T,Q
20 HẠNG D C,R W,T
21 HẠNG E1 C W
22 HẠNG E2 R T
23 HẠNG E3 J Q
24 HẠNG E4 S SF
25 HẠNG E5 P VW
26 HẠNG FA S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
27 HẠNG FB S,C,R,J W,T,SF,Q
28 HẠNG FC C,R,J W,T,Q
29 HẠNG FD C,R W,T
30 HẠNG FD1 C,J W,Q
31 HẠNG FD2 R,J W,F
32 HẠNG FD3 C,S T,Q
33 HẠNG FD4 R,S T,F
34 HẠNG FD5 S,J Q,F
35 HẠNG F1 C W
36 HẠNG F2 R T
37 HẠNG F3 J Q
38 HẠNG F4 S SF
39 HẠNG F5 P VW
40 THIẾU NHI 2 HẠNG A S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
41 HẠNG B S,C,R,J W,T,SF,Q
42 HẠNG C C,R,J W,T,Q
43 HẠNG D C,R W,T
44 HẠNG E1 C W
45 HẠNG E2 R T
46 HẠNG E3 J Q
47 HẠNG E4 S SF
48 HẠNG E5 P VW
49 HẠNG FA S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
50 HẠNG FB S,C,R,J W,T,SF,Q
51 HẠNG FC C,R,J W,T,Q
52 HẠNG FD C,R W,T
53 HẠNG FD1 C,J W,Q
54 HẠNG FD2 R,J W,F
55 HẠNG FD3 C,S T,Q
56 HẠNG FD4 R,S T,F
57 HẠNG FD5 S,J Q,F
58 HẠNG F1 C W
59 HẠNG F2 R T
60 HẠNG F3 J Q
61 HẠNG F4 S SF
62 HẠNG F5 P VW
63 THIẾU NIÊN 1 HẠNG A S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
64 HẠNG B S,C,R,J W,T,SF,Q
65 HẠNG C C,R,J W,T,Q
66 HẠNG D C,R W,T
67 HẠNG E1 C W
68 HẠNG E2 R T
69 HẠNG E3 J Q
70 HẠNG E4 S SF
71 HẠNG E5 P VW
72 HẠNG FA S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
73 HẠNG FB S,C,R,J W,T,SF,Q
74 HẠNG FC C,R,J W,T,Q
75 HẠNG FD C,R W,T
76 HẠNG FD1 C,J W,Q
77 HẠNG FD2 R,J W,F
78 HẠNG FD3 C,S T,Q
79 HẠNG FD4 R,S T,F
80 HẠNG F1 C W
81 HẠNG F2 R T
82 HẠNG F3 J Q
83 HẠNG F4 S SF
84 HẠNG F5 P VW
85 THIẾU NIÊN 2 HẠNG A S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
86 HẠNG B S,C,R,J W,T,SF,Q
87 HẠNG C C,R,J W,T,Q
88 HẠNG D C,R W,T
89 HẠNG E1 C W
90 HẠNG E2 R T
91 HẠNG E3 J Q
92 HẠNG E4 S SF
93 HẠNG E5 P VW
94 HẠNG FA S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
95 HẠNG FB S,C,R,J W,T,SF,Q
96 HẠNG FC C,R,J W,T,Q
97 HẠNG FD C,R W,T
98 HẠNG FD1 C,J W,Q
99 HẠNG FD2 R,J W,F
100 HẠNG FD3 C,S T,Q
101 HẠNG FD4 R,S T,F
102 HẠNG F1 C W
103 HẠNG F2 R T
104 HẠNG F3 J Q
105 HẠNG F4 S SF
106 HẠNG F5 P VW
107 TRƯỚC THANH NIÊN HẠNG A S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
108 HẠNG B S,C,R,J W,T,SF,Q
109 HẠNG C C,R,J W,T,Q
110 HẠNG D C,R W,T
111 HẠNG E1 C W
112 HẠNG E2 R T
113 HẠNG E3 J Q
114 HẠNG E4 S SF
115 HẠNG E5 P VW
116 THANH NIÊN HẠNG A S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
117 HẠNG B S,C,R,J W,T,SF,Q
118 HẠNG C C,R,J W,T,Q
119 HẠNG D C,R W,T
120 HẠNG E1 C W
121 HẠNG E2 R T
122 HẠNG E3 J Q
123 HẠNG E4 S SF
124 HẠNG E5 P VW
125 HẠNG FD C,R W,T
126 HẠNG F1 C W
127 HẠNG F2 R T
128 HẠNG F3 J Q
129 TRUNG NIÊN 1 HẠNG A S,C,R,P,J W,T,VW,SF,Q
130 HẠNG B S,C,R,J W,T,SF,Q
131 HẠNG C C,R,J W,T,Q
132 HẠNG D C,R W,T
133 HẠNG E1 C W
134 HẠNG E2 R T
135 HẠNG E3 J Q
136 HẠNG E4 S SF
137 HẠNG E5 P VW
138 HẠNG FD C,R W,T
139 HẠNG F1 C W
140 HẠNG F2 R T
141 TRUNG NIÊN 2 HẠNG C C,R,J W,T,Q
142 HẠNG D C,R W,T
143 HẠNG E1 C W
144 HẠNG E2 R T
145 HẠNG E3 J Q
146 HẠNG E4 S SF
147 HẠNG FD C,R W,T
148 HẠNG F1 C W
149 HẠNG F2 R T
150 TRUNG NIÊN 3 HẠNG C C,R,J W,T,Q
151 HẠNG D C,R W,T
152 HẠNG E1 C W
153 HẠNG E2 R T
154 HẠNG E3 J Q
155 HẠNG FD C,R W,T
156 HẠNG F1 C W
157 HẠNG F2 R T
158 TRUNG NIÊN 4 HẠNG C C,R,J W,T,Q
159 HẠNG D C,R W,T
160 HẠNG E1 C W
161 HẠNG E2 R T
162 HẠNG E3 J Q
163 HẠNG E4 S SF
164 HẠNG FD C,R W,T
165 HẠNG F1 C W
166 HẠNG F2 R T
167 CAO NIÊN HẠNG C C,R,J W,T,Q
168 HẠNG D C,R W,T
169 HẠNG E1 C W
170 HẠNG E2 R T
171 HẠNG E3 J Q
172 HẠNG FD C,R W,T
173 HẠNG F1 C W
174 HẠNG F2 R T
175 SHOWDANCE HẠNG S SHOWDANCE
176 ĐỒNG DIỄN
TRẺ EM
HẠNG DD1 ĐỒNG DIỄN
177 ĐỒNG DIỄN NGƯỜI LỚN HẠNG DD2 ĐỒNG DIỄN
 
Chú thích: C=Chachacha, R=Rumba, J=Jive, S=Samba, P=Pasodoble, W=Waltz, T=Tango, Q=Quickstep, VW=Viennese Waltz, SF=Slow Foxtrot, F=Solo.
* Nội dung dành riêng cho Câu lạc bộ: đây là những sự kiện nội bộ của các Câu lạc bộ dành riêng cho học viên, hội viên tại Câu lạc bộ đó thi đấu với nhau. Các Câu lạc bộ trực tiếp liên hệ và đăng ký sự kiện ở nội dung này với Ban tổ chức.
* Nội dung đồng đội đôi: Phải có ít nhất 4 cặp VĐV trở lên.
* Nội dung đồng đội đơn: Phải có ít nhất 8 VĐV trở lên.
* Quy định âm nhạc nội dung đồng đội đôi và đơn: từ 1 phút đến 3 phút; Nhạc do các đoàn tự chuẩn bị phải cung cấp cho Ban tổ chức giải trước khi thi đấu 1 giờ.
IV. THỂ THỨC THI ĐẤU
1. Đăng ký thi đấu: Không hạn chế số nội dung thi đấu.
2. Luật thi đấu và chấm điểm: theo quy định của WDSF.
- Âm nhạc do BTC quy định.
- Thời gian thực hiện bài thi là 1 phút 30 giây; thời gian nghỉ giữa mỗi điệu là 15 giây.
3. Đấu loại:
- Chia theo vòng, số lượng các vòng phụ thuộc vào số đôi nhảy tham dự.
- Mỗi vòng loại ½ số đôi nhảy tham dự.
- Mỗi vòng chia làm nhiều lượt, mỗi lượt có 6 đôi đến tối đa 12 đôi cùng nhau thi trong 1 nhóm.
4. Quy định về thi đơn và thi đôi:
- Các nội dung thi đấu ở các hạng F(A,B,C,D) hoặc F(1,2,3,4,5) là nội dung nhảy đơn và chỉ dành cho các VĐV chưa có bạn nhảy.
       * Trong cùng thể loại Latin hoặc Standard:
- Các cặp thi đấu ở hạng A,B không được thi đấu ở hạng D trở xuống.
- Các cặp thi đấu ở hạng C không được thi đấu ở hạng E.
- Các cặp thi đấu ở hạng FA không được thi đấu ở hạng FC trở xuống.
- Các cặp thi đấu ở hạng FB không được thi đấu ở hạng FD trở xuống.
          - Các cặp thi đấu ở hạng FC không được thi đấu ở các hạng F.
- Không được phép thay đổi bạn nhảy trong cùng 1 nội dung thi đấu.
- Những VĐV ở các nội dung thi đơn, cặp VĐV ở các nội dung thi đôi đã từng đoạt giải Nhất (Huy chương Vàng) tại các nội dung thi đơn và hạng E,F ở các giải Vô địch quốc gia, Cup các CLB toàn quốc và Vô địch trẻ quốc gia tại các giải đấu trước đó (năm 2016, 2017, 2018) không được phép thi đấu ở những nội dung đã từng đạt giải nhất của các hạng E,F, nếu vi phạm sẽ bị tước quyền thi đấu hoặc hủy bỏ kết quả thi đấu.
5. Quy định về trang phục và vũ hình syllabus:
- Các VĐV, cặp VĐV ở nhóm tuổi từ nhi đồng đến thiếu nhi 2 phải mặc trang phục theo quy định của WDSF và bắt buộc phải thực hiện bài thi theo “Bài quy định” của các điệu nhảy Chachacha, Rumba, Jive, Waltz, Tango, Quickstep do Liên đoàn Thể dục Việt Nam biên soạn. Ngoài ra các điệu Samba, Pasodoble, Viennese Waltz chỉ được phép sử dụng các bước nhảy có trong Syllabus.
- Trong trường hợp các VĐV, cặp VĐV muốn thi vượt cấp có thể sử dụng bài thi đấu theo quy định của lứa tuổi mình (Ví dụ: Thiếu nhi 1 thi vượt cấp lên Thiếu nhi 2 được phép sử dụng bài thi đấu quy định của Thiếu nhi 1).
V. QUY ĐỊNH VỀ ĐỘ TUỔI
 
Lứa tuổi Năm sinh
Nhi đồng 2012 trở về sau
Thiếu nhi 1 2011 đến 2010
Thiếu nhi 2 2009 dến 2008
Thiếu niên 1 2007 đến 2006
Thiếu niên 2 2005 đến 2004
Trước Thanh niên 2003 đến 2001
Thanh niên 2000 trở về trước
Trung niên 1 Một VĐV phải đạt tối thiểu 35 tuổi trở lên (sinh từ năm 1984 trở về trước), VĐV còn lại tối thiểu phải 30 tuổi trở lên (sinh từ năm 1989 trở về trước).
Trung niên 2 Một VĐV phải đạt tối thiểu 45 tuổi trở lên (sinh từ năm 1974 trở về trước), VĐV còn lại tối thiểu phải 40 tuổi trở lên (sinh từ năm 1979 trở về trước).
Trung niên 3 Một VĐV phải đạt tối thiểu 55 tuổi trở lên (sinh từ năm 1964 trở về trước), VĐV còn lại tối thiểu phải 50 tuổi trở lên (sinh từ năm 1969 trở về trước).
Trung niên 4 Tổng số tuổi của 2 VĐVphải đạt từ 80 trở lên và không có VĐV nào dưới 21 tuổi.
Cao niên Một VĐV phải đạt tối thiểu 65 tuổi trở lên (sinh năm 1954 trở về trước), VĐV còn lại phải đạt tối thiểu 55 tuổi trở lên (sinh năm 1964 trở về trước).
Đồng diễn trẻ em Các VĐV tham gia trong bài đồng diễn có tuổi từ 16 trở xuống (sinh năm 2003 trở về sau).
Đồng diễn thanh niên Các VĐV tham gia trong bài đồng diễn có tuổi từ 17 đến 34 (sinh năm 2002 đến 1985).
Đồng diễn trung -
cao tuổi
Các VĐV tham gia trong bài đồng diễn có tuổi từ 35 trở lên (sinh năm 1984 trở về trước).
 
* Lưu ý:
- Đối với lứa tuổi từ Nhi đồng đến Trước Thanh niên: Một trong hai VĐV phải có độ tuổi thuộc lứa tuổi quy định và cả hai không có tuổi lớn hơn quy định. Ở các độ tuổi này cặp VĐV có thể thi ở độ tuổi lớn hơn 1 cấp, riêng lứa tuổi Thiếu niên 1 và Thiếu niên 2 các cặp VĐV được thi đấu ở cấp độ lớn hơn 2 cấp.
- Đối với lứa tuổi Thanh niên: Một trong hai thành viên của cặp nhảy phải có tuổi nằm trong độ tuổi quy định.
- Đối với lứa tuổi Trung niên 1 đến Cao niên: một trong hai VĐV phải có tuổi thuộc lứa tuổi quy định và cả hai không có tuổi nhỏ hơn quy định.
- Đối với các VĐV thi đơn ở lứa tuổi từ Nhi đồng đến Thiếu niên 1 phải nằm trong lứa tuổi quy định và có thể thi ở độ tuổi lớn hơn 1 cấp.
VI. XẾP HẠNG VÀ TRAO GIẢI
1. Trao giải nội dung hạng A, FA:
          + Giải nhất: Cúp vàng và hiện vật của nhà tài trợ (nếu có);
          + Giải nhì: Cúp bạc và hiện vật của nhà tài trợ (nếu có);
+ Giải ba: Cúp đồng và hiện vật của nhà tài trợ (nếu có).
2. Nội dung đồng đội (Formation):
+ Giải nhất: Cúp vàng đồng đội và Huy chương vàng cho từng cá nhân;
          + Giải nhì: Cúp bạc đồng đội và Huy chương bạc cho từng cá nhân;
+ Giải ba: Cúp đồng đồng đội và Huy chương đồng cho từng cá nhân.
3. Các nội dung còn lại Ban tổ chức sẽ trao huy chương và giấy chứng nhận cho các VĐV/cặp VĐV từ Giải nhất đến Giải ba.
4. Trao Cúp vàng, bạc, đồng và cờ cho các đoàn có số lượng VĐV đông nhất, nhì, ba.
- Không tổ chức thi đấu đối với những nội dung có ít hơn 03 cặp VĐV đăng ký tham gia ở nội dung nhảy đôi; ít hơn 03 VĐV tham gia ở các nội dung nhảy đơn hạng F(1,2,3,4,5 hoặc D); ít hơn 03 đội ở nội dung đồng đội.
VII. KINH PHÍ
- Đối với các nội dung của giải:
+ 300.000đ/nội dung/cặp VĐV.
+ 250.000đ/nội dung/VĐV.
+ 200.000đ/VĐV ở nội dung Showdance và Đồng diễn.
- Đối với nội dung nội bộ của các đơn vị:
+ 400.000đ/nội dung/cặp VĐV.
+ 300.000đ/nội dung/VĐV.
- Nộp lệ phí thi đấu cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận số đeo thi đấu.
+ Thời gian: từ 9h00 đến 18h00 ngày 06/7/2019.
+ Địa điểm: CLB Khiêu vũ Thể thao - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng.
- Các Câu lạc bộ tự lo chi phí ăn, nghỉ, đi lại cho VĐV trong thời gian tham dự giải.
VIII. KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ KỶ LUẬT
1. Khiếu nại:
- Trong quá trình diễn ra giải đấu, VĐV phải tuân thủ theo sự phán quyết của hội đồng trọng tài, không được quyền khiếu nại về kết quả, điểm thi trong thi đấu.
- Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.
2. Kỷ luật:
- Đối với những những trường hợp vi phạm điều lệ giải, Ban tổ chức sẽ hủy bỏ hoặc không đánh giá kết quả thi đấu.
- Ban tổ chức có quyền hủy bỏ kết quả thi đấu cũng như đình chỉ thi đấu đối với những vận động viên có các hành vi phi thể thao và thái độ không đúng mực với Ban tổ chức và Ban Trọng tài.
 
 
IX. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
- Thời gian đăng ký chính thức: Từ khi ban hành điều lệ đến hết ngày: 30 tháng 6 năm 2019.
- Địa chỉ đăng ký trực tuyến: http://vndancesport.com
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- ĐT: 0905.187.652 (Vũ Minh Hằng),0985.020.006 (Hoàng Đức Tuấn) hoặc 0946.999.777 (Sơn Tùng).
- Email: live2dance.ds@gmail.com
X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày đăng ký.
Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi điều lệ này.
 
Nơi nhận:
- Liên đoàn Thể dục Việt Nam;
- Thành đoàn Hải Phòng;
- Sở VHTT Hải Phòng;
- Các CLB Khiêu vũ thể thao;
- Lưu HCTC.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
Nguyễn Phùng Dương
 
Tác giả bài viết: Khoa HN&DV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Dịch vụ thanh niên
-----------------------------------
Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved;
Bản quyền thuộc về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng
Địa chỉ: Số 45 - Lạch Tray - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng